SveMa undersökning

Hybridbjälklag (tidigare EW) från Heda har många fördelar. Några av de viktigaste:

 

Snabb resning av stommen.
Bra ljuddämpning.
Låg bygghöjd.

 

För oss är det viktigt att förstå hur viktigt detta är hos våra kunder. Av den anledningen lät vi SveMa kontrollera det med en kundundersökning.

 

På frågan hur viktigt det är att bjälklaget underlättar snabb resning av stommen svarade nästan 92% att det är viktigt eller mycket viktigt.

 

Hur viktigt är det med bra ljuddämpning? Här svarade nästan 90% att det är viktigt eller mycket viktigt.

 

När det gäller låg bygghöjd eller att det är så tunt som möjligt svarade närmare 93% från neutral till mycket viktigt.

 

Sammanfattningsvis av alla tillfrågade är 95% nöjda eller neutrala med våra produkter.
Mer än 90% skulle rekommendera Heda.

 

Några av kommentarerna:
”Bra och snabba svar vilket jag ser mycket positivt på.”
”Fantastiskt bra stöd i hela processen. Från projektering, offerter längs hela kedjan till montage.”
”Har fått mycket bra hjälp och service.”
”Heda levererar mycket bra kvalité och gör rätt från början.”
”Mycket proffsig leverantör som alltid har bra bemötande.”

 

Om du vill veta mer om vårt Hybridbjälklag kontakta Kjell Samuelsson tfn 033-22 24 16, eller kjell.samuelsson@heda.se