Väggelement / Isolerade väggar

Betongväggar & prefabricerade väggelement i betong med ytterst hög täthet och isoleringsförmåga.

Hedas prefabricerade betongelement för passivhus är vanligen något tjockare än standard. I de fall där det efterfrågas en förhållandevis tunn passivhusvägg kan våra prefabricerade betongelement förses med en modern och högvärdig isolering för att nå samma egenskaper. Det färdiga väggelementet erhåller då U-värden från 0,11 W/m2K eller ännu bättre.

Vi erbjuder även massivväggar ›

 

Konstruktion och fördelar med våra väggelement i betong

– Tack vare en konstruktion med en yttre betongskiva, isolering i mitten och en inre betongskiva blir väggelementet i betong ytterst tåligt, tätt och värmeutjämnande. Detta ger i sin tur ett passivhus med hög boendekomfort.

 

– Tack vare de oorganiska materialen(betong) i konstruktionen får väggelementet en lång livslängd.

 

– Med en integrerad putsyta i väggens yttre betongskiva minskar risken avsevärt för putsskador.

 

– Hedas prefabricerade väggelement levereras våningshöga och kan anpassas till olika typer av bjälklag.

 

Kontakt väggelement

Om du vill veta mer om Hedas väggelement kontakta oss

Kjell Samuelsson
033-22 24 16
kjell.samuelsson@heda.se

Material Betong, isolering
Värmemotstånd/U-värde 11 W/m²K
BSAB: GSC.5 Väggar o d av betongelement
CoClass: UFC10 Väggstomskiva