Att leva för hantverket.

Vi på Heda har ägnat över sex decennier åt att formge hållbara kvalitetsprodukter som håller i längden. Sedan 1952 har vi utvecklats till en modern industrikoncern. Inte illa för ett familjeföretag som hämtar råmaterialet direkt från vår egen bakgård. Välkommen till Heda.
GEDIGET OCH GENOMTÄNKT är två viktiga parametrar för att resultatet ska bli riktigt bra. Det är därför som vi alltid värnat så starkt om att ta ansvar för hela tillverkningsprocessen. Genom våra egna grus- och bergtäkter är vi självförsörjande på råmaterial och kan på så sätt säkerställa en hög kvalitativ nivå av svensktillverkade produkter. Vid anläggningen i Hedared konstruerar vi idag byggelement, spisar och skorstenar. I Bollebygd förädlar vi ballastmaterial, producerar plattbärlag samt våra välkända stödmurssystem. Vår tredje fabrik ligger i Eskilstuna, där vår mur Residence och gedigna E-tunablocket får liv.
ETT GOTT HANTVERK både känns och syns. Nyckeln för oss har alltid varit att kombinera moderna tillverkningsmetoder med gammal hederlig hantverksskicklighet. Det är så man skapar produkter som håller i längden – oavsett om det handlar om att platsgjuta byggelement eller skapa spännande ytstrukturer till våra världsberömda stödmurar. DET BLIR SOM BÄST NÄR VI FÅR GÖRA DET SJÄLVA.