Hybridbjälklag

Heda Hybridbjälklag kombinerar de bästa egenskaperna från trä och betong för att möta framtidens krav på ett hållbart och resurseffektivt byggande.

 

 

Samverkansbjälklag för trä- och betongstommar

 

Heda Hybridbjälklag är ett lägenhetsskiljande bjälklag som kombinerar de goda egenskaperna från både lättare och tyngre stomsystem. Samverkansbjälklaget av trä och betong uppfyller gällande ljud- och brandkrav och tillåter ett lägre klimatavtryck till en lägre kostnad i trä- och betongstommar.

 

– REI 60 (90)

– Ljudklass B

– 30 kg CO2-ekv per kvadratmeter

– Spännvidd upp till 8 meter

 

Ladda ner produktbroschyr (PDF)

 

Över 75% reducerade utsläpp av CO2-ekv per kvadratmeter

 

Under 2022 färdigställdes cirka 41 200 bostadslägenheter i nybyggda flerbostadshus i Sverige. Det motsvarar i snitt 1 750 000 m2 bjälklag i betong, med en klimatpåverkan om 120 kg CO2-ekv per kvadratmeter. Om samma antal kvadratmeter byggts med Heda Hybridbjälklag hade de beräknade utsläppen minskat med över 75 procent.

 

Ladda ner EPD (PDF)

 

Utsläppsnivåer i klass med träbjälklag

 

En minimal andel betong i konstruktionen ger en låg klimatpåverkan helt i klass med traditionella träbjälklag. Till en bråkdel av kostnaden.

Med 30 kg CO2-ekv per kvadratmeter är Heda Hybridbjälklag en lösning där rätt material på rätt plats ger lägre kostnader – för både slutkunden och klimatet.

 

Boka en projektrådgivning med våra experter

 

Vi har över 50 års erfarenhet av rådgivning och skräddarsydda lösningar för trä- och betongstommar i bostadshus och offentliga byggnader. Kontakta oss för rådgivning om hur du kan minska ditt totala klimatavtryck med hjälp av en mer resurseffektiv bjälklagskonstruktion.

 

Kontakt för Hybridbjälklag

 

Johan Wallén
033-22 24 15
johan.wallen@heda.se

Vad är fördelarna med hybridbjälklag från Heda?
Hybridbjälklag kombinerar fördelar som man får med både trä och betong, såsom hög bärighet, god ljudisolering och brandsäkerhet. Hybridbjälklag kan erbjuda en flexibel design för olika designmässiga behov, effektiv installation och miljövänliga lösningar tack vare användningen av förnybara material.

 

Vilken typ av stomsystem passar våra hybridbjälklag till?
Hybridbjälklag är vanligtvis kompatibla med flera olika stomsystem. Vanligtvis passar de för stålstommar, trästommar och betongstommar. De är flexibla och kan därför integreras i både nya konstruktioner samt renoveringsprojekt, vilket gör dem till ett bra val för olika typer av byggnader.

 

Vad är hållfastheten hos ett hybridbjälklag?
Hållfastheten, eller bärförmågan, anpassas till de belastningar och spännvidder som finns i det aktuella projektet. För normal bostadslast kan man ha spännvidder upp till ca 8 m. Detta gör att de är lämpliga för användning i byggnader med stora spännvidder och normala lastkrav.

 

Vad är brandsäkerheten hos ett hybridbjälklag?
Hybridbjälklag från Heda erbjuder god brandsäkerhet, upp till REI90. Genom att kombinera betongens brandmotstånd med träslagets låga värmeledningsförmåga reducerar man risken för att branden sprider sig. På så sätt resulterar våra hybridbjälklag i en lösning som uppfyller brandsäkerhetskrav och bidrar till en säker byggnad.
Vad är ljudsäkerheten hos ett hybridbjälklag?
Ljudisoleringen hos våra hybridbjälklag är generellt sett mycket bra. Kombinationen av betong, trä och akustikprofiler eller stegljudslister gör att ljudvågor dämpas på ett effektivt sätt. De hjälper således till att minska ljudnivån på exempelvis stegljud. Detta är en viktig egenskap för hybridbjälklag som ska sitta i bostadshus och kontorsbyggnader.

 

Vad är klimatpåverkan hos ett hybridbjälklag?
Hybridbjälklag från Heda har ca 75% lägre klimatpåverkan jämfört med betongbjälklag*. Användningen av förnybart trä i kombination med en tunn betongskiva minskar koldioxidavtrycket.
*Läs mer på hybridbjalklag.se.