Hybridbjälklag

 

Heda Hybridbjälklag, så funkar det:

 

 

Tunna & tysta träbjälklag

Vårt tunna, tysta hybridbjälklag passar perfekt till byggnader med lätt stomme, exempelvis trästomme. Tack vare att stegljudskraven uppfylls med god marginal kan både byggare och boende sova gott om natten.
Det passar bäst vid spännvidder upp till sex meter och är i normalfallet billigare än ett renodlat bjälklag av trä med motsvarande ljud- och brandegenskaper (se Wikells Sektionsfakta).

 

Ljudklass B kan uppnås med mindre än 370 mm bygghöjd tack vare samverkan mellan bärande träreglar och ett betongskikt.

 

Läs vårt White paper om Hybridbjälklag (PDF) >>

 

Bjälklagselementen väger ca 200 kg/m2 och kan kombineras med såväl trästomme som med betongstomme. Det går även att kombinera med golvvärme i spånskivor och/eller golvgips.

 

Vårt Hybridbjälklag är brandtestat hos RISE i Borås. Det är klassat REI 60 och uppfyller kraven enligt BASTA avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. (Se Bastaonline.se för mer information om dessa kriterier)

 

Vi levererar exempelvis bjälklag till ägarlägenheter, bostadsrätter, hyresrätter, villor, fjällstugor, parhus, äldreboende, församlingshem och kontor.

 

Enligt SveMa senaste kund och varumärkesbarometer tycker 92% av kunderna att brand och ljudskydd är viktigt. 90% skulle rekommendera Heda hybridbjälklag för en kollega. Läs mer om undersökningen >>

 

Om du vill veta mer om vårt Hybridbjälklag kontakta Kjell Samuelsson tfn 033-22 24 16, eller kjell.samuelsson@heda.se

 

Heda Soundcheck
Vi bjöd in till en intim vardagsrumsspelning på Båtbyggeriet i Ulricehamn. Samtidigt hade vi en hemlig gäst på plats. Se filmen här:

 

Fler egenskaper som kan vara bra att känna till:

1. Torrt byggande (med undantag för skarvgjutning).

2. Självbärande direkt utan stämp.

3. Allt arbete med rör- och elinstallationer kan ske från ovansidan.

4. Träbjälklaget skräddarsys med eldosor, ventilationsstosar m m redan från fabrik.

5. Det 80 mm tjocka betongskiktet i bjälklagets undersida lagrar värmeenergi bra eftersom det är i direkt kontakt med inomhusluften.

Även i de fall man inte har någon nytta av att vårt Hybridbjälklag är tunnare än andra träbjälklag med likvärdiga brand-, och ljudegenskaper kan vissa fördelar vara intressanta:

Ett platsbyggt träbjälklag tar i allmänhet längre tid att bygga och kräver väderskydd och någon form av genomtrampningsskydd under längre tid än vad som blir aktuellt med vårt alternativ.

Allt arbete med skivmontage och dragning av el- och rörinstallationer sker från ovansidan, vilket är bra ur arbetsmiljösynpunkt.

Totalkostnaden för ett mellanbjälklag där vårt träbjälklag ingår är i normalfallet flera hundra kronor lägre per kvadratmeter än för andra alternativ med motsvarande brand- och ljudegenskaper.