Heda tillverkar professionella & prefabricerade byggelement.

I och med att våra byggelement tillverkas inomhus i vår fabrik kan de skyddas mot sol och regn, vilket säkerställer en hög kvalitet på byggelementen. Vidare förkortas byggtiden och processen effektiviseras. Vi skräddarsyr våra prefabricerade byggelementen helt efter dina önskemål.

Upplev nästa generations bjälklag

Rätt material på rätt plats. Rätt teknik i rätt tid. Framtiden är hybrid. Heda Hybridbjälklag kombinerar de bästa egenskaperna från trä och betong för att möta kraven på ett hållbart och resurseffektivt byggande. Upplev nästa generations bjälklag från Heda.

Hybridbjälklag ›

Prefabricerade byggelement har många fördelar

Vi skräddarsyr byggelementen helt efter dina önskemål.

Kontakta oss ›

Att leva för hantverket

Genom att kombinera moderna tillverkningsmetoder med gammal hederlig hantverksskicklighet skapar vi byggelement som håller i längden.

Läs mer om oss ›

Vanliga frågor och svar

Vad är de speciella egenskaperna hos Hedas prefabricerade byggelement?

Hedas prefabricerade byggelement är tillverkade för att bidra med hög kvalitet, effektivitet och hållbarhet i olika typer av byggprojekt. Byggelementen är ofta tillverkade av material som betong och trä. Dessa material kan kombineras för att utnyttja varje materials starka sidor så som:
 • Snabb och effektiv montering på byggplatsen, vilket minskar byggtiden.
 • Precision i tillverkningen vilket minskar risken för fel och brister i byggelementen.
 • Bättre miljöprestanda genom minskat avfall och effektivare användning av material.

På vilket sätt förbättras kvaliteten på Hedas byggelement genom att de tillverkas inomhus?

Tillverkning av byggelement inomhus i en kontrollerad miljö bidrar till högre kvalitet på flera sätt:
 • Ingen påverkan av väder och andra yttre förhållanden som kan påverka material och arbete.
 • Möjlighet till noggrann kvalitetskontroll under hela tillverkningsprocessen.
 • Reducerar risken för föroreningar och skador på materialen under tillverkningen.

På vilket sätt kan Heda anpassa byggelementen efter specifika projektbehov?

Heda kan anpassa sina prefabricerade byggelement genom:
 • Flexibel design som möjliggör skräddarsydda lösningar för unika projekt, specifika dimensioner, former och tekniska specifikationer.
 • Integration av olika material och tekniker för att uppfylla krav på hållfasthet, isolering, och estetik.
 • Förmontering av installationer som el, VVS och ventilation i fabrik, vilket minimerar behovet av arbete på byggplatsen.

Hur används Hedas hybridbjälklag i flerbostadshus?

I flerbostadshus används Hedas hybridbjälklag för att:
 • Erbjuda en robust och hållbar grund för golvkonstruktioner, som klarar av hög belastning.
 • Förbättra ljudisoleringen mellan våningar, vilket är en viktig del i flerbostadsbyggnader för att minska oljud mellan de boende.
 • Bidra till brandsäkerheten i byggnaden genom att använda material och konstruktionsmetoder som minskar eldens spridning.
 • Möjliggöra flexibla planlösningar tack vare våra hybridbjälklags bärighet och möjlighet till stora spännvidder utan stödjande mellanväggar.