Plattbärlag

Vi är tillverkare av skräddarsydda plattbärlag och prefabricerade betongelement som monteras på byggplatsen efter en i förväg uppgjord montageordning. När de prefabricerade betongelementen lagts på plats kompletteras de med överkants- och skarvarmering. Därefter sker pågjutning på traditionellt sätt och därefter är golvet/taket klart.

 

Plattbärlag & betongelement sedan 1970

Vi har tillverkat Heda Plattbärlag sedan början på 1970-talet och de är idag en välkänd produkt för de flesta byggare. Vi har hela tiden försökt att anpassa våra prefabricerade betongelement till byggplatsens olika krav, och erbjuder idag både bättre tillverkningsprecision och en stor mängd tillval som inte fanns från början.

Heda Plattbärlag är idag en etablerad, snabb, lättmonterad och pålitlig lösning för platsgjutna stommar och används allmänt över hela landet.

Vill du veta mer om våra plattbärlag & betongelement? Kontakta oss ›

 

Referenser för våra plattbärlag

Vi har levererat plattbärlag till många kunder.

Läs mer om våra referensobjekt på plattbärlag ›

 

Hjälp vid bestämning av stomsystem

Konstruktion och uppritning av plattbjälklag

Kontroll av handlingar

Måttriktiga betongelement

Markerade ursparningar och elgenomförningar garanterat enligt ritning

Släta takytor

Huvudsaklig fältarmering

Snabbt bygge

Vad är plattbärlag och hur används det i byggprojekt?
Plattbärlag är prefabricerade betongelement som används som en armerad kvarsittande form i underkant av ett betongbjälklag mellan två våningar i olika typer av byggnader som bostäder samt kommersiella och industriella projekt. Vårt system är utformat för att erbjuda en robust, hållbar och kostnadseffektiv lösning för att skapa plana ytor med god bärighet. Heda’s Plattbärlag kan anpassas för att möta specifika krav och är lämpliga för både nya byggnader och renoveringsprojekt.

Hur anpassas Heda’s Plattbärlag till olika krav på byggplatser?
Heda’s plattbärlag kan anpassas efter olika krav genom att variera tjockleken på pågjutningen, välja armeringsinnehåll på olika strategiska sätt, samt genom att skapa särskilda öppningar eller förstärkningar för installationer. Flexibiliteten gör det möjligt att använda våra plattbärlag i en mängd olika byggprojekt med olika tekniska och strukturella krav.

Vilka steg ingår i monteringen av våra Plattbärlag?
Monteringen av plattbärlag innefattar vanligtvis följande steg:
1. Förberedelse av byggplatsen, grundläggning och installation av stödstrukturer.
2. Leverans av prefabricerade betongelement/plattbärlag till byggplatsen.
3. Plattbärlagen monteras med hjälp av lyftkranar.
4. Justering och fixering av plattbärlagen för att säkerställa korrekt passform.
5. Montage av platsarmering, installationer m m.
6. Pågjutning

Vilka tjänster erbjuder Heda för konstruktion och uppritning av plattbärlag?
Vi erbjuder en rad tjänster relaterade till konstruktion och uppritning av plattbärlag så som:
• Förhandsdesign och teknisk rådgivning för att optimera användningen av plattbärlag i projektet.
• Skräddarsydda ritningar och konstruktionslösningar baserade på projektets specifika krav.
• Beräkningar för lastkapacitet och andra strukturella aspekter för att säkerställa att designen uppfyller alla relevanta standarder.
• Stöd under installationsprocessen för att säkerställa korrekt montering och integration med andra byggelement.