Isolerade väggar

Betongväggar med ytterst hög täthet och isoleringsförmåga.
Hedas prefabricerade betongelement för passivhus är vanligen något tjockare än standard. I de fall där det efterfrågas en förhållandevis tunn passivhusvägg kan betongelementen förses med modern, högvärdig isolering för att nå samma egenskaper. Det färdiga väggelementet erhåller då U-värden från 0,11 W/m2K eller ännu bättre.

 

Låt oss ta en närmare titt på konstruktionen:

 

– Tack vare en konstruktion med yttre betongskiva, isolering i mitten och en inre betongskiva blir betongelementet ytterst tåligt, tätt och värmeutjämnande. Detta ger i sin tur ett passivhus med hög boendekomfort.

 

– Tack vare de oorganiska materialen i konstruktionen får betongelementet en lång livslängd.

 

– Med en integrerad putsyta i väggens yttre betongskiva minskar risken avsevärt för putsskador.

 

– Hedas prefabricerade väggelement levereras våningshöga och kan anpassas till olika typer av bjälklag.

 

Om du vill veta mer om Hedas väggelement kontakta Kjell Samuelsson tfn 033-22 24 16, eller kjell.samuelsson@heda.se