Strandudden



Strandudden är ett grindsamhälle som just nu är under uppbyggnad utanför Gnosjö i Småland.
Här kommer tio murar på sammanlagt 4000 meter omringa den så kallade gated communityn. För att uppnå ett stabilt och kostnadseffektivitet resultat byggs muren med Keystone Compac från Heda.



En härlig strandpromenad skapas med Keystone Compac mur på båda sidor av gångvägen.





Genom att utnyttja höjdskillnaderna kan man skapa vackra terrasseringar som öppnar upp för funktion. Här har man förvandlat en obrukbar sluttning till en strandpromenad som löper längs sjön.

Läs mer och inspireras av Compac >>

Läs mer om Keystone, tekniken bakom våra murar >>