Guide: Att bygga en trappa

trappa6

 

Det finns många sätt att bygga en trappa. Låt din kreativitet få ett finger med i spelet och bygg en dekorativ och funktionell trappa, antingen parallellt eller rakt in i stödmuren. Ett populärt alternativ är att bygga en insvängning i muren för trappan, eller att bygga trappsteg av nivåmurar. Möjligheterna är många. Läs mer om våra stentrappor.

 

Så här lägger du din trappa

 

trappa1

 

1. Förbered underlaget Gräv ett grunt dike anpassat till önskad trappbredd och trappdjup. Lägg ut ett jämnt underlag med ca 15 cm krossad makadam (8-16 mm).

 

trappa2

 

2. Lägg första lagret Lägg ut första lagret trappblock i framkant på det iordninggjorda underlaget, sida vid sida med 0,5-1 mm mellanrum. Kontrollera så att trappstegen har lite fall så att vatten kan rinna av.

 

trappa3

 

3. Fyllning och packning Fyll bakom första trappraden med 15 cm krossad makadam (8-16 mm). Packa fyllnadsmaterialet efter varje lager för att undvika sättningar. Komprimera och fyll på i omgångar.

 

trappa4

 

4. Lägg nästa lager Lägg ut nästa lager trappblock. Trappstegen placerar du 15 mm in på den tidigare stenen. Detta gör att trappstegen får ett djup på 335 mm och en höjd på 150 mm.

 

trappa5

 

Vi hoppas att denna korta guide klargjorde en del i hur man bygger en trappa. Utforska även våra murar som är ett snyggt komplement till en trappa.