Keystone Compac – en del av grunden för framtidens lärande.

I Borås pågår just nu ett av de mest betydelsefulla projekten de senaste åren – om- och tillbyggnaden av Särlaskolan. Med ambitionen att skapa moderna och inspirerande miljöer för ungefär 500 elever har Borås stad och PEAB inlett ett samarbete som omfattar estetiska och funktionella uppgraderingar, både inomhus och utomhus. Projektet inkluderar en helt ny idrottshall, ett toppmodernt kök och matsal, samt utomhusytor med utegym och platser för aktivt lärande. För att förena skolans nya funktioner med den omgivande naturen och stadsbilden, ingick även konstruktionen av en stödmur som varierar mellan 1 och 3 meter i höjd och sträcker sig 100 meter i längd.

Keystone Compac erbjuder en oöverträffad flexibilitet.

Med ansvar för projektets markarbeten har Falks Markentreprenad spelat en central roll som underleverantör i om- och tillbyggnaden. Tommy Larsson, VD för Falks Markentreprenad, delar generöst med sig av sina insikter från projektet.

Att välja rätt material är avgörande för projektets framgång. Från början var det inte självklart att Keystone Compac skulle vara materialvalet till stödmuren. Ursprungligen hade arkitekten andra planer, där L-stöd var tänkt att användas. Men på grund av platsens begränsade utrymme och önskan om en mer flexibel och estetiskt tilltalande lösning, föll valet på Keystone. ”Keystone Compac erbjuder en oöverträffad flexibilitet. Det krävs inte stora lyfthjälpmedel, och det går att anpassa höjden efter hand, vilket gav oss en stor frihet under byggprocessen,” förklarar Larsson. Denna anpassningsbarhet visade sig vara särskilt värdefull för att tackla tekniska utmaningar som platsbrist och osäkerhet kring höjden på murkrönskanten.

Om du på något sätt behöver ändra höjden är det enkelt gjort med Keystone, till skillnad från L-stöd som är färdiga när de anländer.

Även om Keystone från början kan innebära en högre investering jämfört med traditionell betong, understryker Larsson att de tillkommande fördelarna mer än väl uppväger den initiala kostnaden. ”Om du på något sätt behöver ändra höjden är det enkelt gjort med Keystone, till skillnad från L-stöd som är färdiga när de anländer. Det ger en enorm mångsidighet och minskar risken för kostsamma misstag.”
Trots en stram tidsplan lyckades stödmursprojektet vid Särlaskolan avslutas inom den avsedda tidsramen. ”Vi började montera muren under hösten 2023 och byggde i etapper, i några månader. Keystone är bra, det går fort att bygga när man väl håller på,” säger Larsson.

För andra entreprenadföretag som överväger Keystone Compac för framtida projekt, rekommenderar Larsson starkt att överväga det som en potentiell lösning redan i projekteringsskedet. ”Keystone är inte bara flexibelt och enkelt att arbeta med, utan det ger också en god design. Det är viktigt att noggrant följa de instruktioner som Heda tillhandahåller, för att säkerställa bästa möjliga resultat.”

Keystone är bra, det går fort att bygga när man väl håller på,” säger Larsson.

Genom att välja Keystone Compac kunde Falks Markentreprenad inte bara möta de tekniska och estetiska kraven, utan också bidra till en hållbar och kostnadseffektiv lösning. I stort är projektet ett bra exempel på hur genomtänkt innovation kan förvandla offentliga utrymmen, till förmån för såväl nuvarande som framtida generationer.

Läs mer om Keystone för stora projekt