Vaxjomail-1_start_620

Byggnad under konstruktion med hybridbjälklag