pistbyn-007_start_620

Byggnad byggs med hybridbjälklag