Att bygga tyst är en konst.

Spela Filmen

Ljudbilder ur vardagslivet.

Livet i lägenhet är fullt av grannar. Grannar som har inflyttningsfest, skäller ut varandra eller till och med sätter upp hyllor. Ljudisolering är viktigt för komforten i varje hem. För att uppmärksamma just det har vi skapat konst av några av de vanligaste – och mest störande – aktiviteterna grannar gör. Varje situation ger upphov till frekvenser som bildar ett unikt mönster. Välkommen på vernissage i ljudkonstens tecken.

Utskällningen. Konstnär 796,1 Hz.

Utskällningen. Konstnär 796,1 Hz.

Mullrande, skallrande eller i falsett. Utskällningen antar många olika skepnader och kan lika gärna komma explosionsartat plötsligt som långsamt accelererande. I rena decibeltal är det vanligtvis inte det mest extrema ljudet - men upplevs ändå ofta som upprörande. Eftersom det dessutom kan förekomma oberoende av tid på dygnet kan det störa nattsömnen och på sikt vara rent hälsovådligt att utsättas för.

Renoveringen. Konstnär 551,9 Hz.

Renoveringen. Konstnär 551,9 Hz.

Fallande föremål. Borrande i väggar. Slag, slipande och brytande. Renoveringar har blivit till något av en nationell folksport. Som inte sällan innebär en minst lika stökig upplevelse för grannarna som för den som bygger. Åtminstone ljudmässigt. En hel orkester av slammer och monotona metalliska verktyg - morgnar, dagtid, eftermiddagar och helger.

Inflyttningsfesten. Konstnär 106,7 Hz.

Inflyttningsfesten. Konstnär 106,7 Hz.

En av de ofrånkomliga aspekterna med att ha grannar är att de med oregelbundna mellanrum byts ut. Flytten i sig kan vara en ganska tyst angelägenhet. Den ljudmässiga påfrestningen sker ofta först vid den stora ceremonin - inflyttningsfesten. I värsta fall förstärks hi fi-systemet och skratten av ännu tomma och ekande rum. I bästa fall är den nya grannen ingen återkommande festfixare.

Barnfötter. Konstnär 319,4 Hz.

Barnfötter. Konstnär 319,4 Hz.

Duns, duns, duns, duns, duns och åter duns. Ett repetitivt ljud som återfinns i många svenska tak, som påminner om att det bor just fler familjer i flerfamiljshuset. I förhållande till vuxna har barn en mindre nettovikt som i sin tur ger upphov till nättare gångljud. Men lekfullare levnadsmönster med spring och hopp inomhus skapar stora vibrationer i golven som kan färdas mellan våningar.

Heda Hybridbjälklag har fler fördelar än priset.

I över 40 år har vi på Heda utvecklat och tillverkat lägenhetsskiljande bjälklag. I takt med att byggtiderna blivit kortare och kraven höjts har vi också förfinat vår produkt. Resultatet är Heda Hybridbjälklag. En konstruktion av betong och trä som är tyst, brandsäker och smidig att bygga med.

Håll ljudet där det hör hemma.

Håll ljudet där det hör hemma.

Konstruktionen av ett bjälklag har stor betydelse för ljuddämpningen. För att möta de skärpta kraven på steg- och luftljud har Heda Hybridbjäklag utvecklats i nära samarbete med experter inom akustik. Det är också anledningen till att de som flyttar in i lägenheten kommer att slippa störande ljud från grannar. Samtidigt klarar bygget kraven för ljudisolering både till en lägre kostnad och bygghöjd jämfört med ett rent träbjälklag med motsvarande egenskaper. I kombination med noggrann övrig ljudsättning kan konstruktionen med hybridbjälklag klara A-klass.

Helt säkert brandsäkert.

Helt säkert brandsäkert.

Konstruktionen bakom våra hybridbjälklag är utvecklad för att lösa flera uppgifter. En av de viktigaste är förstås brandskydd, och våra bjälklag klarar brandklass REI 60 utan problem. Om du frågar kunderna, som Svenska Marknadsundersökningar gjort, så tycker 92 procent av dem att just brandskydd är viktigt. Kanske är det därför som 90 procent av dem även skulle rekommendera Heda Hybdridbjälklag till en kollega.

Sofie Eriksson, VD, Eriksson & Lönn Bygg AB

Vår beställare hade först specificerat att Ljudklass C skulle uppfyllas men ändrade senare det och valde att gå upp ett snäpp, till ljudklass B. Just för att de som kommer bo i huset är extra känsliga för ljud.

Sofie Eriksson, VD, Eriksson & Lönn Bygg AB

LÄS ARTIKELN
Gör jobbet enklare.

Gör jobbet enklare.

En fördel med våra bjälklag jämfört med vanliga träbjälklag är att det går snabbt och enkelt att bygga lätta stomkonstruktioner. Du får direkt en stabil yta att gå på för arbetet med nästa våning. Dessutom kan bjälklagselementen anpassas specifikt för el och vvs-installationer. Allt arbete med skrivmaterial, dragning av el- och rörinstallationer sker ovanifrån. Det kommer dina hantverkare att gilla.

Genomtrampningssäker från fabrik.

Genomtrampningssäker från fabrik.

Det finns flera faktorer som bidrar till en snabb montering av Heda Hybridbjälklag. En tidssparare är att bjälklagen är trampsäkra och självbärande direkt, utan behov av stämp. Träbjälklaget förbereds också för el och ventilation redan från fabriken. Många små smidigare kliv vid monteringen - ett stort hopp i byggets tidsplan.

Heda Hybridbjälklag – så funkar det.

 

Att bygga tyst är en konst.

För att förstå konstformen på djupet kan du ladda ner en fullständig produktbeskrivning för Heda Hybridbjälklag.

LADDA NER PRODUKTBESKRIVNING