Att lägga marksten

HEDA_Katalog_2015_Omslag.indd

 

Det är enkelt att lägga marksten och trädgårdsplattor. Tänk dock på att det är viktigt att vara noggrann i förberedelserna och med själva underarbetet. Fråga gärna våra återförsäljare för råd om att lägga marksten och trädgårdsplattor. Följ våra enkla instruktioner för ett lyckat resultat.

Vill du lägga lägga marksten med murstenar från Heda? Kontakta oss eller boka ett hembesök.

 

Så här lägger du marksten

 

Ritning för att lägga marksten

 

1. Förberedelser

Mät upp och markera ytan där du ska sätta marksten. Spänn tunna snören i höjd med beläggningens överyta. Gräv ur den tänkta plattytan med ett cirka djup på 20–25 cm för gångar och uteplatser och 30–35 cm för garageuppfarter. Det är viktigt att stenarna/plattorna ligger med ett fall från huset på ca 2 cm, detta för att möjliggöra vattenavrinning.

 

Ritning för att lägga marksten

 

2. Grunda

Jämna ut botten på den utgrävda ytan. Vid leriga jordar kan en geotextil läggas ut för att täcka hela bottenytan. Fyll upp med ett bärlager av vägkross och komprimera med vibroplatta. Det ska finnas plats kvar för markstenens/plattans tjocklek och 3 cm sättsand. Jämna ytan så att den följer den tänkta plattytans profil.

 

Guide för att sätta marksten

 

Guide sätta marksten

 

3. Jämna ut

Lägg ett 3 cm lager av sättsand och komprimera något. Placera ut avdragsbanor (i form av träreglar eller järnrör) i ytterkanterna parallellt med varandra och justera till rätt nivå och lutning. Avdragsbanornas översida ska nu ligga i nivå med markstenen/plattornas undersida. Drag av överflödigt material med en rätskiva. Fyll ut håligheten med sand där avdragsbanorna legat.

 

Guide för att lägga marksten

 

4. Lägga ut markstenen

Lägg ut markstenen/plattorna på den avjämnade ytan med en fog på ca 3 mm. För bästa resultat börja med att provlägga ett skift så att fogarna kan justeras och onödiga kapningar kan undvikas. För ytor med tyngre belastning (t ex garageuppfart) bör en kantsten i betong sättas.

 

Guide lägga marksten

 

5. Fyll fogar

Fyll fogarna noggrant med 0–2 mm fogsand. Packa lätt med vibroplatta. Glöm inte att lägga ett lager sand på ytan för att undvika skador i beläggningen. Avsluta med att efterfylla alla fogar och sopa rent över ytan.

 

 

Vi hoppas att denna guide kan hjälpa dig i ditt projekt att sätta/lägga marksten! Vi erbjuder även murar av olika slag. Se alla våra stödmurar och fristående murar.